Als professional in de particuliere thuiszorg heb ik oprechte aandacht voor de mens achter het ziektebeeld van mijn cliënten. Ik ga met hen zitten, luister naar hun verhalen, schud hun kussen op, leg een hand op hun schouder… Kortom, ik bouw een persoonlijke band met hen op. Als een cliënt komt te overlijden, zoals onlangs is gebeurd, dan grijpt mij dit dan ook erg aan. In dit blog vertel ik hoe ik met verlies omga.

De dood van mijn cliënt kwam plotseling. Ik werkte al een jaar zeer intensief met hem. Een week voor zijn overlijden heb ik hem nog gezien. We hadden een heel fijn contact…

Reguliere thuiszorg vs. particuliere thuiszorg
De persoonlijke band die ik met mijn cliënt had, kenmerkt meteen het grote verschil tussen reguliere thuiszorg en de particuliere thuiszorg die ik als privé verpleegkundige bied. Het verschil zit ‘m namelijk in de hele kleine dingen en de positieve en betrokken manier waarop ik met al mijn cliënten omga én met hun naasten. Mijn eerste zorg bij een overlijden van een cliënt gaat dan ook uit naar de familie; hoe kan ik hen tot steun zijn en hoe kan ik hen raden?

Meer emoties dan alleen verdriet
Maar ik heb als professional in de particuliere thuiszorg te maken met meer emoties dan alleen verdriet om het verlies van mijn cliënt. Want als een cliënt waar ik veel uren bij doorbracht wegvalt, dan betekent dit dat ik – hoe cru dat misschien ook klinkt – ook inkomsten verlies. Onzekerheid speelt mij dan parten; niets menselijks is ons immers vreemd.

Plannen maken en netwerken
Terwijl ik mijn tranen droog moet ik dus professioneel blijven. Behalve dat ik nu alle tijd heb om de zorg voor een nieuwe cliënt op me te nemen, heb ik immers nog meer cliënten die mijn volle aandacht verdienen. Veel tijd om bij het verdriet stil te staan is er dus niet. Ik moet rust in mijn hoofd creëren en weer aan de slag. Dit betekent: nieuwe plannen maken en vooral veel netwerken in de zoektocht naar nieuwe cliënten die particuliere thuiszorg willen of nodig hebben. En waar ik weer met net zoveel liefde en aandacht voor zorg als degenen die er niet meer zijn…

Call-to-action:
Op zoek naar betrouwbare particuliere thuiszorg
?
Wilt u dat uw thuiszorg of de zorg voor een naaste door een betrouwbare en betrokken privé verpleegkundige wordt opgepakt? Een professional die zorgt, ontzorgt en aan een half woord genoeg heeft? Neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.